Baldų Pristatymas Ir Surinkimas

1. Transporto paslauga apima Prekės atvežimą, Pirkėjo nurodytu adresu, tačiau neapima užnešimo į patalpas;

2. Užnešimo paslauga apima užnešimą į patalpą pagal pasirinktą aukštį, tačiau neapima prekės išpakavimo, kitų patalpoje esančių baldų išrinkimo bei išnešimo paslaugos.

3. Surinkimo paslauga apima prekės išpakavimą, surinkimą, ir nuo prekės likusių šiukšlių, išvežimą.

4. Įkainiai už 1, 2, 3 punktuose numatytas paslaugas aptariami ir užfiksuojami Prekių pirkimo-pardavimo sutartyje.

5. Jei Pirkėjas atsisako 3. punkto paslaugos, jam įduodama baldų surinkimo instrukcija, kurios nesilaikant, atsiranda tam tikri baldų defektai (klibėjimas, girgždėjimas), už kuriuos atsako pats Pirkėjas. Jei atvykus Pardavėjui yra nustatoma, kad defektai įvyko dėl Pirkėjo kaltės (instrukcijos nesilaikymas) Pardavėjas šalina trūkumus už papildomą mokestį.