Baldų Garantija

1. Minkštiems baldams suteikiamas 24 mėnesių garantijos terminas.
2. Garantija minkštiems baldams nesuteikiama :
2.1. jeigu defektai atsirado dėl netinkamo naudojimo ir priežiūros: stichinių nelaimių, gaisro, buitinių faktorių, vagystės; tyčinio sužalojimo; laiku nepašalinto atsiradusio defekto;  netinkamų baldų remonto darbų, atliktų ne gamintojo, suteikusio garantiją, veiksmų, į/ant minkštų baldų patekus pašalinių daiktų, medžiagų ar skysčių; gyvūnų atliktų pažeidimų; mechaninių pažeidimų atvejais ;
2.2. išvaizdos ar kitiems kosmetiniams defektams, atsiradusiems dėl normalaus susidėvėjimo.
2.3. jeigu Pirkėjas ar asmenys, kuriems Pirkėjas perdavė Prekes, jas naudojo ne tiems tikslams, kuriems tokios Prekės yra paprastai naudojamos, nesilaikė instrukcijose nurodytų reikalavimų, pažeidė Prekių transportavimo, laikymo, naudojimo ir/ar sandėliavimo taisykles, taip pat, jeigu matomi kiti išoriniai defektai, raštu neaptarti Prekių perdavimo metu ar Prekių kokybės pablogėjimas yra sukeltas Pirkėjo ar kitų asmenų, kuriems Pirkėjas perdavė Prekes, veiksmų.
2.4. Baldo minkštų dalių deformacijai ( eksploatacijos metu jos spaudžiamos, dėl to atsiranda nedidelis nat. odos, PVC ir audinių laisvumas, raukšlėtumas , pabliuškimas ir pan.).
2.5. Paaiškėjus, jog Pirkėjo pretenzijadėl prekės kokybės yra nepagrįsta, Pirkėjas įsipareigoja atlyginti Pardavėjui dėl to patirtus nuostolius:
2.5.1. prekių kokybės įvertinimo (ekspertizės) pagal teisės aktuose nustatytą tvarką;
2.5.2. vykimo į Prekių kokybės įvertinimo vietą (jeigu Prekių kokybė įvertinama Pirkėjo namuose) arba Prekių transportavimo į jų kokybės įvertinimo vietą pagal Sutartyje nustatytą Prekių transportavimo išlaidų sumą;
2.5.3 teisinių konsultacijų ir kt. būtinas, protingo dydžio išlaidas, pagrįstas atitinkamais dokumentais.
2.6. Pirkėjo pretenzijos nepagrįstumas yra nustatomas šiais dokumentais:
2.6.1. Pardavėjo surašytais Prekių apžiūros aktais ir/ar kt. dokumentais, ir:
2.6.1.1. Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos patikrinimo aktais ir kt. dokumentais, arba:
2.6.1.2. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos surašytais dokumentais.
Baldų priežiūros instrukcija:
1. Naudoti baldus pagal paskirtį;
2. Vienodai sėdėti visose komplekto dalyse, kad neatsirastų minkštumo-kietumo skirtumų;
3. Vengti statyti baldus tesioginiuose saulės spinduliuose –
4. Periodiškai patepti lankstus, mechanizmų ratukus, metalines jungtis ir kt.;
5. Perstatant baldus į kitą vietą, jų nestumdykite, o atsargiai perneškite;
6. Nesiliesti tamsiais , šlapiais drabužiais prie minkštų baldų su šviesiais gobelenais, ypač tokiais, kurie linkę dažyti pvz.drabužiai iš džinsinio audinio;
7. Prieš pradedant eksplotuoti natūralios odos baldus, būtina juos impregnuoti tam skirtomis priemonėmis, taip pat baldus statyti toliau, kaip 30 cm nuo šilumos šaltinių (radiatoriaus, židinio). Ilgalaikis stovėjimas šalia jų, gali išdžiovinti odą ir  ji sutrūkinės;
8. Neleisti naminiams gyvūnams lipti ant baldų. Jų nagai gali įbrėžti odą, audinį. Jų seilės daro neigiamą poveikį odai, kaip ir jų prakaitas.
9. Sėdimąsias ir atlošines pagalves po baldo eksplotavimo reikia atstatyti į pradinę padėtį.
Draudžiama:
1. šokinėti ant minkštų baldų dalių, kad nesusidarytų staigių smūgių audiniui, spyruoklėms, porolonui, karšiniui, medienos detalėms;
2. prie baldų audinio liestis aštriais daiktais; įkaitusiais įrankiais, ugnimi;
3. sėdėti, stovėti ant baldų šoninių atramų (porankių);
4. baldus laikyti padidinto drėgnumo, dulkėtumo patalpose;
5. naudoti valymo priemones, į kurias įeina stiprūs chemikalai, arba naftos produktų turinčių skiediklių, t.y. acetono, spirito, balintojo, skiediklio.   Labai atsargiai arti komplekto naudokite klijus.